Förordning (2002:105) om förteckning över kommunala bostadsföretag

Departement
Finansdepartementet BB
Utfärdad
2002-03-07
Ändring införd
SFS 2002:105 i lydelse enligt SFS 2008:702
Ikraft
2002-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  Länsstyrelsen ska föra en förteckning över kommunala bostadsföretag som bedriver verksamhet i länet. Lantmäteriet ska hållas underrättat om innehållet i förteckningen. Förordning (2008:702).

Ändringar

Förordning (2002:105) om förteckning över kommunala bostadsföretag

Ikraftträder
2002-04-01

Förordning (2002:732) om förteckning över kommunala bostadsföretag

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2002-11-01

Förordning (2008:702) om ändring i förordningen (2002:105) om förteckning över kommunala bostadsföretag

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2008-09-01