Förordning (2002:143) om registrering av den som är auktoriserad som advokat i Schweiz

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2002-04-04
Ändring införd
SFS 2002:143
Ikraft
2002-06-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att bestämmelserna i 8 kap.rättegångsbalken om registrering av den som är auktoriserad som advokat i en stat inom Europeiska unionen också skall omfatta den som är auktoriserad som advokat i Schweiz.

Ändringar

Förordning (2002:143) om registrering av den som är auktoriserad som advokat i Schweiz

Ikraftträder
2002-06-01