Förordning (2002:242) om ersättning enligt lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2002-04-25
Ändring införd
SFS 2002:242
Ikraft
2002-07-01
Upphäver
Förordning (1977:623) om utbetalning av ersättning enligt lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att ersättning enligt lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m. beslutas och betalas ut av Kammarkollegiet.

Ändringar

Förordning (2002:242) om ersättning enligt lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.

Ikraftträder
2002-07-01