Riksbankens föreskrifter (2002:286) om minnesmynt på två tusen och två hundra kronor

Departement
Riksbanken
Utfärdad
2002-04-26
Ändring införd
SFS 2002:286
Ikraft
2002-06-03
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Fullmäktige i Riksbanken föreskriver med stöd av 5 kap. 1 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank att minnesmynt på två tusen och två hundra kronor skall ges ut samt att mynten skall ha följande storlek, beskaffenhet och utseende.

1 §  Med anledning av Stockholms 750-års jubileum skall minnesmynt med nominella värden av två tusen och två hundra kronor ges ut.

2 §  Minnesmynt med nominellt värde av två tusen kronor skall tillverkas av en legering som består av 900 tusendelar guld, 50 tusendelar silver och 50 tusendelar koppar samt ha en vikt av 12 gram och en diameter av 26 mm. Avvikelsen från den nominella vikten får vid uppvägning av etthundra mynt vara högst 12 gram.

3 §  Minnesmyntet med ett nominellt värde av två tusen kronor skall ha följande prägel.

[S2]På framsidan Stockholms stadshus stora torn omgivet av till vänster tornet på södra fasaden och till höger tornet på östra fasaden samt omskriften "STOCKHOLM 1252-2002".

[S3]På frånsidan avbildas Stockholms stads äldsta sigill, känt sedan 1280-talet och bevarat i ett tiotal avdrag 1296-1324. Det visar en krenelerad mur med två krenelerade torn med vardera två fönsteröppningar, allt över vatten format som ett antal vågor. Botten över och omkring tornen är täckt med kryssformade stjärnor. Det har inskriften "+SIGILLVM:CIUIVM.DE STOCHVM". Omskrift motsols är "SVERIGE /2000/ KRONOR". Ovanför sigillet till vänster finns bokstaven "E" som anger myntningsorten och till höger "B" som är begynnelsebokstaven i riksbankschefens efternamn.

[S4]Randen skall vara slät.

4 §  Minnesmyntet med ett nominellt värde av två hundra kronor skall tillverkas av en legering som består av 925 tusendelar silver och 75 tusendelar koppar samt ha en vikt av 27,03 gram och en diameter av 36 mm. Avvikelsen från den nominella vikten får vid uppvägning av etthundra mynt vara högst 27 gram.

5 §  Minnesmynt med ett nominellt värde av två hundra kronor skall ha följande prägel.

[S2]På framsidan Stockholms stadshus stora torn omgivet av till vänster tornet på södra fasaden och till höger tornet på östra fasaden samt omskriften "STOCKHOLM 1252-2002".

[S3]På frånsidan avbildas Stockholms stads sigill känt sedan 1326 och sista gången använt 1607. Det visar tre torn med krenelering och spetsiga tak, det mellersta större än de omgivande, inom en krenelerad mur och en borgport med ett uppfällt fällgaller. Över muren visas ett fjärde likaså krenelerat torn med spetsigt tak. Framför porten och utmed kanten längs muren syns ett antal klumpstenar. Det har inskriften "SIGILLUM:CIVITATIS.STOKHOLMENSIS.IN. SVECIA. Omskrift motsols är "SVERIGE /200/ KRONOR". Ovanför sigillet till vänster finns bokstaven "E" som anger myntningsorten och till höger "B som är begynnelsebokstaven i riksbankschefens efternamn.

[S4]Randen skall vara slät.

Ändringar

Riksbankens föreskrifter (2002:286) om minnesmynt på två tusen och två hundra kronor

Ikraftträder
2002-06-03