Upphävd författning

Statens bostadskreditnämnds föreskrifter (2002:3) om garantiavgift enligt förordningen (1993:1591) om statlig kreditgaranti för lån för omfördelning av ränteutgifter på lån till bostäder

Departement
Statens bostadskreditnämnd
Utfärdad
2002-01-09
Ändring införd
SFS 2002:3
Ikraft
2002-02-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-10-26
Statens bostadskreditnämnd föreskriver att garantiavgiften enligt 8 § förordningen (1993:1591) om statlig kreditgaranti för lån för omfördelning av ränteutgifter på lån till bostäder skall motsvara 3 procent av det garanterade lånebeloppet.
I fråga om lån för omfördelning av ränteutgifter på lån till bostäder som avses i 1 § första stycket 2 samma förordning skall dock garantiavgiften motsvara 1 procent av det garanterade lånebeloppet, om garantin utfärdats under åren 1997-1998.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Statens bostadskreditnämnds föreskrifter (2002:3) om garantiavgift enligt förordningen (1993:1591) om statlig kreditgaranti för lån för omfördelning av ränteutgifter på lån till bostäder

Övergångsbestämmelse

Denna författning träder i kraft den 1 februari 2002 och tillämpas i fråga om avgifter som betalas in efter ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:91, Prop. 2000/01:26, Bet. 2000/01:BoU2
Ikraftträder
2002-02-01

Förordning (2018:1604) om upphävande av föreskrift (2002:3) om garantiavgift enligt förordningen (1993:1591) om statlig kreditgaranti för lån för omfördelning av ränteutgifter på lån till bostäder

Omfattning
upph.