Upphävd författning

Förordning (2002:552) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall

Version: 2002:552

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2002-05-30
Ändring införd
SFS 2002
Upphäver
Förordning (1993:1526) om åtgärder mot penningtvätt
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Finansinspektionen får meddela de närmare föreskrifter som behövs beträffande
  1. bevarande av handlingar eller uppgifter som använts vid identitetskontroll enligt 8 § lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt och 11 § lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m., och
  2. vilka rutiner ett företag skall följa och vilken information och utbildning som företaget skall tillhandahålla de anställda enligt 13 § lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt och 14 § lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m. för att förhindra att företaget utnyttjas för penningtvätt och finansiering av särskilt allvarlig brottslighet.

Ändringar

Förordning (2002:552) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall

CELEX-nr
32001L0097
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2004:1191) om ändring i förordningen (2002:552) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall

Omfattning
ändr.
CELEX-nr
32001L0097
Ikraftträder
2005-01-01

Ändring, SFS 2009:92

Omfattning
upph.