lagen.nu

Lag (2002:598) om avgifter för vissa gränsöverskridande betalningar

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
2002-06-13
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Enligt riksdagens beslut föreskrivs att Sveriges valuta skall omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2560/2001 av den 19 december 2001 om gränsöverskridande betalningar i euro.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2002:598

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet B
Förarbeten
Prop. 2001/02:168, bet. 2001/02:FiU24, rskr. 2001/02:288, EGTL344/2001 s0013-0016
Ikraft
2002-07-01
CELEX-nr
32001R2560
SFS-nummer
2002:598
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002. I artikel 9 i förordningen finns bestämmelser om när förordningen blir tillämplig på gränsöverskridande betalningar som utförs i svensk valuta och om när utvidgningen får verkan.

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation