Inaktuell version

Förordning (2002:62) om utdrag ur val- och folkomröstningsdatabasen

Version: 2002:62

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
2002-02-14
Ändring införd
SFS 2002
Upphäver
Förordning (1992:609) om avgift för utdrag ur röstlängdregister
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  I denna förordning finns bestämmelser om sådana utdrag i vissa fall ur val- och folkomröstningsdatabasen enligt lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar som den centrala valmyndigheten enligt vallagen (1997:157) lämnar genom utskrift.

2 §  När den centrala valmyndigheten gör en utskrift enligt denna förordning får myndigheten ta ut en avgift på

  1. 25 kronor för varje utskriven sida, eller
  2. 50 öre för varje utskriven adressetikett, dock minst 50 kronor för varje beställning av adressetiketter.

[S2]För avgiften gäller i övrigt bestämmelserna i 21-24 § avgiftsförordningen (1992:191).

3 §  Avgift enligt 2 § första stycket 1 tas inte ut för en utskrift som görs på beställning av ett parti som vid något av de två senaste valen till riksdagen har fått mer än en procent av rösterna i hela landet.

[S2]Rätten till avgiftsfri utskrift gäller en gång per parti.

4 §  En utskrift enligt denna förordning får göras under perioden den 1 april-1 september det år då val till riksdagen äger rum.

[S2]Utskriften skall avse samtliga personer i ett eller flera län eller i hela landet som på grundval av förhållandena vid tidpunkten för utskriften kan antas vara röstberättigade vid något av valen.

[S3]Utskriften får omfatta de röstberättigades födelsetider, namn och adresser samt uppgift om vid vilka val de har rösträtt.

5 §  Den centrala valmyndigheten bestämmer hur och vid vilken tidpunkt en utskrift enligt denna förordning skall beställas och hur utskriften skall utformas.

[S2]Myndigheten får medge att en utskrift som avses i 2 § första stycket 2 begränsas till att avse ett urval av de personer som anges i 4 § andra stycket. Till grund för ett sådant urval får man använda endast de röstberättigades födelsetider och uppgift om vid vilka val de har rösträtt.

Ändringar

Förordning (2002:62) om utdrag ur databaser vid val och folkomröstning

Ikraftträder
2002-04-01

Förordning (2004:731) om ändring i förordningen (2002:62) om utdrag ur val- och folkomröstningsdatabasen

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5 §§
Ikraftträder
2004-10-15

Förordning (2005:852) om ändring i förordningen (2002:62) om utdrag ur val- och folkomröstningsdatabasen

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2008:1278) om ändring i förordningen (2002:62) om utdrag ur databaser vid val och folkomröstning

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 5 §§ ; nya 6, 7, 8 §§, rubr. närmast före 1, 2, 6, 8 §§; omtryck
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2013:754) om ändring i förordningen (2002:62) om utdrag ur databaser vid val och folkomröstning

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 6 §§
Ikraftträder
2013-12-01