Inaktuell version

Förordning (2002:62) om utdrag ur databaser vid val och folkomröstning

Version: 2004:731

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
2002-02-14
Ändring införd
SFS 2002 i lydelse enligt SFS 2004:731
Upphäver
Förordning (1992:609) om avgift för utdrag ur röstlängdregister
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  I denna förordning finns bestämmelser om sådana utdrag i vissa fall ur val- och folkomröstningsdatabasen samt databasen för sametingsvalet enligt lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar som lämnas genom utskrift av

  1. den centrala valmyndigheten enligt vallagen (1997:157) i samband med allmänna val,
  2. den centrala valmyndigheten, Sametinget eller länsstyrelsen i samband med val till Sametinget. Förordning (2004:731).

2 §  Den myndighet som gör en utskrift enligt denna förordning får ta ut en avgift på

  1. 25 kronor för varje utskriven sida, eller
  2. 50 öre för varje utskriven adressetikett, dock minst 50 kronor för varje beställning av adressetiketter.

[S2]För avgiften gäller i övrigt bestämmelserna i 21-24 §§avgiftsförordningen (1992:191). Förordning (2004:731).

3 §  Avgift enligt 2 § första stycket 1 tas inte ut för en utskrift som görs på beställning

  1. vid allmänt val: av ett parti som vid något av de två senaste valen till riksdagen har fått mer än en procent av rösterna i hela landet,
  2. vid val till Sametinget: av en grupp, ett parti eller en liknande sammanslutning som registrerats inför val till Sametinget.

[S2]Rätten till avgiftsfri utskrift gäller en gång per val och beställare. Förordning (2004:731).

4 §  En utskrift enligt denna förordning får göras

  1. vid allmänt val: under perioden den 1 april-1 september det år då val till riksdagen äger rum,
  2. vid val till Sametinget: under perioden den 20 oktober före valåret-1 maj valåret.

[S2]Utskriften skall avse samtliga personer i ett eller flera län eller i hela landet som på grundval av förhållandena vid tidpunkten för utskriften kan antas vara röstberättigade vid något av valen. En utskrift som rör val till Sametinget skall avse personer som anmält sig för att tas upp i sameröstlängden.

[S3]Utskriften får omfatta de röstberättigades födelsetider, namn och adresser samt uppgift om vid vilka val de har rösträtt. Förordning (2004:731).

5 §  Den myndighet som skall göra utskriften bestämmer hur och vid vilken tidpunkt denna skall beställas och hur den skall utformas.

[S2]Myndigheten får medge att en utskrift som avses i 2 § första stycket 2 begränsas till att avse ett urval av de personer som anges i 4 § andra stycket. Till grund för ett sådant urval får man använda endast de röstberättigades födelsetider och uppgift om vid vilka val de har rösträtt. Förordning (2004:731).

Ändringar

Förordning (2002:62) om utdrag ur databaser vid val och folkomröstning

Ikraftträder
2002-04-01

Förordning (2004:731) om ändring i förordningen (2002:62) om utdrag ur val- och folkomröstningsdatabasen

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5 §§
Ikraftträder
2004-10-15

Förordning (2005:852) om ändring i förordningen (2002:62) om utdrag ur val- och folkomröstningsdatabasen

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2008:1278) om ändring i förordningen (2002:62) om utdrag ur databaser vid val och folkomröstning

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 5 §§ ; nya 6, 7, 8 §§, rubr. närmast före 1, 2, 6, 8 §§; omtryck
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2013:754) om ändring i förordningen (2002:62) om utdrag ur databaser vid val och folkomröstning

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 6 §§
Ikraftträder
2013-12-01