Upphävd författning

Lag (2002:683) om rätt till kommuner att ge stöd till åtgärder i vissa investeringsprogram

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
2002-07-04
Ändring införd
SFS 2002:683
Ikraft
2002-08-01
Upphäver
Lag (1997:1323) om rätt för kommuner att ge stöd till åtgärder i lokala investeringsprogram som ökar den ekologiska hållbarheten i samhället
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
En kommun som fått statligt bidrag för åtgärder i lokala investeringsprogram som ökar den ekologiska hållbarheten i samhället eller för klimatinvesteringsåtgärder får, trots bestämmelserna i kommunallagen (1991:900), använda det för att ge ekonomiskt och annat stöd till enskilda i enlighet med de föreskrifter som gäller för bidraget.

Ändringar

Lag (2002:683) om rätt till kommuner att ge stöd till åtgärder i vissa investeringsprogram

Förarbeten
Rskr. 2001/02:326, Prop. 2001/02:100, Bet. 2001/02:FiU21
Ikraftträder
2002-08-01

Ändring, SFS 2009:47

Omfattning
upph.