Förordning (2002:702) om försöksverksamhet vid handläggning av administrativa ärenden i tingsrätt

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2002-06-27
Ändring införd
SFS 2002:702 i lydelse enligt SFS 2003:764
Ikraft
2002-09-01
Tidsbegränsad
2005-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Försöksverksamheten enligt denna förordning avser handläggning av administrativa ärenden i tingsrätt.

2 §  Försöksverksamhet skall bedrivas vid Handens tingsrätt, Huddinge tingsrätt, Nacka tingsrätt, Norrtälje tingsrätt, Sollentuna tingsrätt, Solna tingsrätt, Södra Roslags tingsrätt, Falu tingsrätt, Linköpings tingsrätt, Norrköpings tingsrätt, Växjö tingsrätt, Mariestads tingsrätt, Blekinge tingsrätt, Kristianstads tingsrätt, Malmö tingsrätt, Halmstads tingsrätt, Gävle tingsrätt, Ångermanlands tingsrätt, Östersunds tingsrätt och Luleå tingsrätt.

[S2]Förordningen gäller i stället för 31 § 1-4 och 32 § första meningen förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion. Förordning (2003:764).

3 §  Lagmannen avgör ensam sådana administrativa ärenden som avses i 31 § 1-4 förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion.

4 §  Innan ärenden som avses i 31 § 1-4 förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion avgörs skall lagmannen höra plenum eller, vid en tingsrätt som har kollegium, kollegiet.

5 §  Lagmannen får hänskjuta ärenden som avses i 31 § 1-4 förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion till plenum eller, vid en tingsrätt som har kollegium, till kollegiet.

Ändringar

Förordning (2002:702) om försöksverksamhet vid handläggning av administrativa ärenden i tingsrätt

Ikraftträder
2002-09-01

Förordning (2003:764) om ändring i förordningen (2002:702) om försöksverksamhet vid handläggning av administrativa ärenden i tingsrätt

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2004-01-01