Förordning (2002:703) om försöksverksamhet vid handläggning av administrativa ärenden i kammarrätt

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2002-06-27
Ändring införd
SFS 2002:703
Ikraft
2002-09-01
Tidsbegränsad
2005-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Försöksverksamheten enligt denna förordning avser handläggning av administrativa ärenden i kammarrätt.

2 §  Försöksverksamheten skall bedrivas vid Kammarrätten i Göteborg och Kammarrätten i Sundsvall.

[S2]Förordningen gäller i stället för 30 § första stycket1-6 och andra och tredje styckena förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion.

3 §  Presidenten avgör ensam sådana administrativa ärenden som avses i 30 § första stycket1-6 förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion.

4 §  Innan ärenden som avses i 30 § första stycket1-6 förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion avgörs skall presidenten höra kollegiet.

5 §  Presidenten får hänskjuta ärenden som avses i 30 § första stycket1-6 förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion till kollegiet.

Ändringar

Förordning (2002:703) om försöksverksamhet vid handläggning av administrativa ärenden i kammarrätt

Ikraftträder
2002-09-01