Förordning (2002:704) om försöksverksamhet vid handläggning av administrativa ärenden i länsrätt

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2002-06-27
Ändring införd
SFS 2002:704 i lydelse enligt SFS 2003:765
Ikraft
2002-09-01
Tidsbegränsad
2005-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Försöksverksamheten enligt denna förordning avser handläggning av administrativa ärenden i länsrätt.

2 §  Försöksverksamhet skall bedrivas vid Länsrätten i Stockholms län, Länsrätten i Skåne län, Länsrätten i Västernorrlands län, Länsrätten i Jämtlands län, Länsrätten i Norrbottens län, Länsrätten i Kronobergs län, Länsrätten i Blekinge län och Länsrätten i Mariestad.

[S2]Förordningen gäller i stället för 29 § 1-4 och 30 § första meningen förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion. Förordning (2003:765).

3 §  Lagmannen avgör ensam sådana administrativa ärenden som avses i 29 § 1-4 förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion.

4 §  Innan ärenden som avses i 29 § 1-4 förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion avgörs skall lagmannen höra plenum eller, vid en länsrätt som har kollegium, kollegiet.

5 §  Lagmannen får hänskjuta ärenden som avses i 29 § 1-4 förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion till plenum eller, vid en länsrätt som har kollegium, till kollegiet.

Ändringar

Förordning (2002:704) om försöksverksamhet vid handläggning av administrativa ärenden i länsrätt

Ikraftträder
2002-09-01

Förordning (2003:765) om ändring i förordningen (2002:704) om försöksverksamhet vid handläggning av administrativa ärenden i länsrätt

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2004-01-01