Riksbankens föreskrifter (2002:750) om minnesmynt på femtio kronor

Departement
Riksbanken
Utfärdad
2002-10-03
Ändring införd
SFS 2002:750
Ikraft
2002-11-14
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Fullmäktige i Riksbanken föreskriver med stöd av 5 kap. 1 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank att minnesmynt på femtio kronor skall ges ut från och med den 14 november 2002 samt att mynten skall ha följande storlek, beskaffenhet och utseende.

1 §  Med anledning av att 95 år har förflutit sedan Astrid Lindgrens födelse skall ett minnesmynt med ett nominellt värde om femtio kronor ges ut.

2 §  Minnesmyntet skall tillverkas av en aluminiumbrons legering känd som "Nordic Gold" och som består av 89 % koppar, 5 % aluminium, 5 % zink och 1 % tenn samt ha en vikt av 22 gram och en diameter av 36 mm. Avvikelsen från den nominella vikten får vid uppvägning av etthundra mynt vara högst 22 gram.

3 §  Myntet skall ha följande prägel.

[S2]På framsidan Astrid Lindgrens ansiktsporträtt framifrån. Lodrätt till vänster om bilden texten ASTRID LINDGREN och lodrätt till höger årtalen 1907-2002.

[S3]På frånsidan en bild av Pippi Långstrump. Vågrätt till vänster om bilden valörsiffran 50 och valutabeteckningen KR rakt under valörsiffran. Pippis apa, Herr Nilsson, sitter på valörsiffran och texten SVERIGE syns på nedre delen av myntet vågrätt följande myntets kantkurva. Under Pippi Långstrumps vänstra arm finns begynnelsebokstaven i riksbankschefens efternamn "B" och bokstaven "E" som anger myntningsorten.

[S4]Randen skall vara slät.

Ändringar

Riksbankens föreskrifter (2002:750) om minnesmynt på femtio kronor

Ikraftträder
2002-11-14