Upphävd författning

Förordning (2002:837) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koloxidskatt för år 2003

Version: 2002:837

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2002-11-21
Ändring införd
SFS 2002:837
Ikraft
2003-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Regeringen fastställer enligt 2 kap. 10 § lagen (1994:1776) om skatt på energi energiskatten och koldioxidskatten för bränslen till följande belopp för år 2003.

KN-nrSlag av bränsle EnergiskattSkattebelopp KoldioxidskattSumma skatt
1. 2710 00 26,2710 00 27, 2710 00 29 eller 2710 00 32Bensin som uppfyller krav för
a) miljöklass 1 - motorbensin per liter - alkylatbensin per liter b) miljöklass 2 per liter3 kr 22 öre 1 kr 69 öre 3 kr 25 öre1 kr 49 öre per liter 1 kr 49 öre per liter 1 kr 49 öre per liter4 kr 71 öre per liter 3 kr 18 öre per liter 4 kr 74 öre per liter
2. 2710 00 26,2710 00 34 eller 2710 00 36Annan bensin än som avses under 13 kr 91 öre per liter1 kr 49 öre per liter5 kr 40 öre per liter
3. 2710 00 51,2710 00 55, 2710 00 69 eller 2710 00 74 - 2710 00 78Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m. som
a) har försetts med märkämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350 C,720 kr per m31 831 kr per m32 551 kr per m3
b) inte har försetts med märkämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350 C, tillhörig miljöklass 1 per m3 miljöklass 2 per m3 miljöklass 3 eller inte tillhör någon miljöklass1 347 kr 1 586 kr 1 899 kr per m31 831 kr per m3 1 831 kr per m3 1 831 kr per m33 178 kr per m3 3 417 kr per m3 3 730 kr per m3
4. ur 2711 12 112711 19 00Gasol som används för a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg 1 000 kg0 kr per1 322 kr per 1 000 kg1 322 kr per 1 000 kg
b) annat ändamål än som avses under a 1 000 kg141 kr per1 925 kr per 1 000 kg2 066 kr per 1 000 kg
5. ur 2711 29 00Metan som används för a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg 1 000 m30 kr per1 087 kr per 1 000 m31 087 kr per 1 000 m3
b) annat ändamål än som avses under a 1 000 m3233 kr per1 371 kr per 1 000 m31 604 kr per 1 000 m3
6. 2711 11 00,2711 21 00Naturgas som används för a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg 1 000 m30 kr per1 087 kr per 1 000 m31 087 kr per 1 000 m
b) annat ändamål än som avses under a 1 000 m3233 kr per1 371 kr per 1 000 m31 604 kr per 1 000 m3
7. 2701, 2702eller 2704Kolbränslen307 kr per 1 000 kg1 593 kr per 1 000 kg1 900 kr per 1 000 kg
8. 2713 11 002713 12 00Petroleumkoks307 kr per 1 000 kg1 593 kr per 1 000 kg1 900 kr per 1 000 kg

2 §  Regeringen fastställer enligt 11 kap. 3 § lagen (1994:1776) om skatt på energi att energiskatten för år 2003 utgör

  1. 0 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling,
  2. 14,3 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som avses under 1 och som förbrukas i kommuner som anges i 11 kap. 4 § lagen om skatt på energi,
  3. 17,7 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas för el-, gas-, värme- eller vattenförsörjning i andra kommuner än de som anges i 11 kap. 4 § lagen om skatt på energi, och
  4. 20,2 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i övriga fall.

[S2]För elektrisk kraft som under tiden den 1 november-den 31 mars förbrukas i elektriska pannor som ingår i en elpanneanläggning vars installerade effekt överstiger 2 megawatt, utgör dock energiskatten

  1. 16,7 öre per kilowattimme vid förbrukning i kommuner som anges i 11 kap. 4 § lagen om skatt på energi för annat ändamål än industriell verksamhet i tillverkningsprocessen eller yrkesmässig växthusodling, och
  2. 20,2 öre per kilowattimme vid förbrukning för el-, gas-, värme- eller vattenförsörjning i andra kommuner än de som anges i 11 kap. 4 § lagen om skatt på energi.

Ändringar

Förordning (2002:837) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2003

Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2002:1089) om upphävande av förordningen (2002:837) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2003

Omfattning
upph.