Förordning (2002:966) om ränta på återbetalning enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd för år 2003

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2002-12-05
Ändring införd
SFS 2002:966
Ikraft
2003-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 36 § lagen (1996:1030) om underhållsstöd skall betalas på skuld som avser återbetalningsskyldighet enligt samma lag skall vara 3,2 procent för år 2003.

Ändringar

Förordning (2002:966) om ränta på återbetalning enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd för år 2003

Ikraftträder
2003-01-01