Förordning (2003:1069) om ränta på återbetalning enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd för år 2004

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2003-12-04
Ändring införd
SFS 2003:1069
Ikraft
2004-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 36 § lagen (1996:1030) om underhållsstöd skall betalas på skuld som avser återbetalningsskyldighet enligt samma lag skall vara 3,1 procent för år 2004.

Ändringar

Förordning (2003:1069) om ränta på återbetalning enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd för år 2004

Ikraftträder
2004-01-01