Förordning (2003:108) om tillämpning av lagen (1998:958) om vilotid för sjömän

Departement
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Utfärdad
2003-03-27
Ändring införd
SFS 2003:108
Ikraft
2003-05-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver att 7 a § lagen (1998:958) om vilotid för sjömän skall tillämpas på fartyg registrerade i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) från och med den 1 maj 2003.

Ändringar

Förordning (2003:108) om tillämpning av lagen (1998:958) om vilotid för sjömän

Ikraftträder
2003-05-01