Förordning (2003:17) om upphävande av bilaga 5 till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1998:6) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (1997:10) om förordnande och utlämnande av läkemedel m.m. (receptföreskrifter)

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2003-01-23
Ändring införd
SFS 2003:17
Ikraft
2003-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
  • FFFS 2007:20: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2004:4) om finansiell rådgivning till konsumenter
Regeringen föreskriver att bilaga 5 till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1998:6) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (1997:10) om förordnande och utlämnande av läkemedel m.m. (receptföreskrifter) skall upphöra att gälla vid utgången av februari 2003.

Ändringar

Förordning (2003:17) om upphävande av bilaga 5 till Läkemedelverkets föreskrifter (LVFS 1998:6) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (1997:10) om förordnande och utlämnande av läkemedel m.m. (receptföreskrifter)

Ikraftträder
2003-03-01