Inaktuell version

Förordning (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan

Version: 2003:306

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2003-05-28
Ändring införd
SFS 2003
Tidsbegränsad
2009-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-16
Regeringen föreskriver följande.

1 §  En kommun får anordna försöksverksamhet enligt bestämmelserna i denna förordning.

[S2]För elever som har ett annat språk än svenska som dagligt umgängesspråk med en eller båda vårdnadshavarna får delar av undervisningen i årskurserna 7-9 anordnas på umgängesspråket (tvåspråkig undervisning).

[S3]Bestämmelser om tvåspråkig undervisning finns även i 2 kap. 7 § grundskoleförordningen (1994:1194).

2 §  Under den sammanlagda tid som tvåspråkig undervisning anordnas får högst hälften anordnas på umgängesspråket.

[S2]Undervisningen skall planeras så att undervisningen på svenska successivt ökar under utbildningstiden.

3 §  En kommun som deltar i försöksverksamheten skall kontinuerligt följa upp och utvärdera verksamheten.

[S2]Bestämmelser om kvalitetsredovisning finns i förordningen (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet.

4 §  En kommun som har beslutat att delta i försöksverksamheten skall anmäla detta till Myndigheten för skolutveckling. Anmälan skall innehålla uppgifter om

  1. verksamheten vid den aktuella skolan,
  2. motiven för att delta i försöksverksamheten,
  3. utformningen av försöksverksamheten, och
  4. hur försöksverksamheten skall följas upp och utvärderas.

Ändringar

Förordning (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan

Ikraftträder
2003-08-01

Förordning (2007:115) om fortsatt giltighet av förordningen (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan

Omfattning
forts. giltighet

Förordning (2008:630) om ändring i förordningen (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2008-10-01

Förordning (2009:336) om fortsatt giltighet av förordningen (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan

Omfattning
forts. giltighet

Förordning (2011:421) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan, dels ändring i samma förordning

Omfattning
forts. giltighet; ändr. 1, 2, 3, 4 §§
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2015:387) om fortsatt giltighet av förordningen (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan

Omfattning
forts. giltighet

Förordning (2016:407) om fortsatt giltighet av förordningen (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan

Omfattning
forts. giltighet

Förordning (2017:621) om fortsatt giltighet av förordningen (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan

Omfattning
forts. giltighet

Förordning (2018:198) om fortsatt giltighet av förordningen (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan

Omfattning
forts.giltighet

Förordning (2019:259) om fortsatt giltighet av förordningen (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan

Omfattning
forts. giltighet