Inaktuell version

Förordning (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan

Version: 2017:621

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2003-05-28
Ändring införd
SFS 2003:306 i lydelse enligt SFS 2017:621
Ikraft
2003-08-01
Tidsbegränsad
2018-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-16
Regeringen föreskriver följande.

1 §  En huvudman för grundskola får anordna försöksverksamhet enligt denna förordning.

[S2]För elever som har ett annat språk än svenska som dagligt umgängesspråk med en eller båda vårdnadshavarna får delar av undervisningen i årskurserna 7–9 anordnas på umgängesspråket (tvåspråkig undervisning).

[S3]Bestämmelser om tvåspråkig undervisning i grundskolan för elever med ett annat umgängesspråk än svenska finns även i 9 kap.12 och 13 §§skolförordningen (2011:185). Förordning (2011:421).

2 §  Under den sammanlagda tid som en elev får tvåspråkig undervisning får högst hälften ges på umgängesspråket.

[S2]Undervisningen ska planeras så att undervisningen på svenska successivt ökar under utbildningstiden. Förordning (2011:421).

3 §  En huvudman som deltar i försöksverksamheten ska kontinuerligt följa upp och utvärdera verksamheten. Förordning (2011:421).

4 §  En huvudman som har beslutat att delta i försöksverksamheten ska anmäla detta till Statens skolinspektion. Anmälan ska innehålla uppgifter om

  1. verksamheten vid den aktuella skolenheten,
  2. motiven för att delta i försöksverksamheten,
  3. utformningen av försöksverksamheten, och
  4. hur försöksverksamheten ska följas upp och utvärderas. Förordning (2011:421).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan

Ikraftträder
2003-08-01

Förordning (2007:115) om fortsatt giltighet av förordningen (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan

Omfattning
forts. giltighet

Förordning (2008:630) om ändring i förordningen (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för anmälningar som har gjorts före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2008-10-01

Förordning (2009:336) om fortsatt giltighet av förordningen (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan

Omfattning
forts. giltighet

Förordning (2011:421) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan, dels ändring i samma förordning

Omfattning
forts. giltighet; ändr. 1, 2, 3, 4 §§
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2015:387) om fortsatt giltighet av förordningen (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan

Omfattning
forts. giltighet

Förordning (2016:407) om fortsatt giltighet av förordningen (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan

Omfattning
forts. giltighet

Förordning (2017:621) om fortsatt giltighet av förordningen (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan

Omfattning
forts. giltighet

Förordning (2018:198) om fortsatt giltighet av förordningen (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan

Omfattning
forts.giltighet

Förordning (2019:259) om fortsatt giltighet av förordningen (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan

Omfattning
forts. giltighet