Upphävd författning

Lag (2003:347) om kreditering på skattekonto av belopp som beviljats för byggande av mindre hyresbostäder och studentbostäder

Departement
Näringsdepartementet RS N
Utfärdad
2003-06-05
Ändring införd
SFS 2003:347 i lydelse enligt SFS 2003:505
Ikraft
2003-08-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Det belopp som en länsstyrelse beviljat en fastighetsägare för byggande av mindre hyresbostäder och studentbostäder skall, om det anges i beslutet, tillgodoföras fastighetsägaren genom kreditering på sådant skattekonto som har upprättats för denne enligt 3 kap. 5 § skattebetalningslagen (1997:483).

Ändringar

Lag (2003:347) om kreditering på skattekonto av belopp som beviljats för byggande av mindre hyresbostäder och studentbostäder

Förarbeten
Rskr. 2002/03:215, Prop. 2002/03:98, Bet. 2002/03:BoU9
Ikraftträder
2003-08-15

Förordning (2003:505) om ikraftträdande av lagen (2003:347) om kreditering på skattekonto av belopp som beviljats för byggande av mindre hyresbostäder och studentbostäder

Förarbeten
Rskr. 2002/03:215, Prop. 2002/03:98, Bet. 2002/03:BoU9
Omfattning
ikrafttr.

Lag (2016:1085) om upphävande av lagen (2003:347) om kreditering på skattekonto av belopp som beviljats byggande för mindre hyresbostäder och studentbostäder

Förarbeten
Rskr. 2016/17:49, Prop. 2016/17:1, Bet. 2016/17:FiU1
Omfattning
upph.