Upphävd författning

Förordning (2003:348) om skälig utdelning från allmännyttiga bostadsföretag

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2003-06-05
Ändring införd
SFS 2003:348 i lydelse enligt SFS 2005:871
Ikraft
2003-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Utdelning från allmännyttiga bostadsföretag får högst motsvara den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med ett tilllägg av en procentenhet. Utdelningen får dock inte överstiga bostadsföretagets resultat för föregående räkenskapsår.

2 §  Bestämmelserna i 1 § hindrar inte allmännyttiga bostadsföretag att ge utdelning till staten eller till ett statligt bolag till följd av avtal mellan Statens bostadsnämnd eller Statens bostadskreditnämnd och berörd kommun. Förordning (2005:871).

3 §  Med allmännyttiga bostadsföretag avses i denna förordning sådana företag som anges i 1 kap. 1 § lagen (2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag.

Ändringar

Förordning (2003:348) om skälig utdelning från allmännyttiga bostadsföretag

Ikraftträder
2003-07-01

Förordning (2005:871) om ändring i förordningen (2003:348) om skälig utdelning från allmännyttiga bostadsföretag

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2006-01-01

Ändring, SFS 2011:1159

Omfattning
upph.