Förordning (2003:439) om lastning och lossning av bulkfartyg

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
2003-06-12
Ändring införd
SFS 2003:439 i lydelse enligt SFS 2010:1604
Ikraft
2004-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till lagen (2003:367) om lastning och lossning av bulkfartyg.

2 §  Föreskrifter som avses i 4 § lagen (2003:367) om lastning och lossning av bulkfartyg meddelas av Transportstyrelsen. Innan föreskrifterna meddelas skall samråd ske med Arbetsmiljöverket. Förordning (2008:1138).

3 §  Transportstyrelsen utövar tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i lagen (2003:367) om lastning och lossning av bulkfartyg, och bestämmelser som har meddelats med stöd av den lagen.

[S2]Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om tillsynen och om avgifter för denna. Förordning (2010:1604).

Ändringar

Förordning (2003:439) om lastning och lossning av bulkfartyg

CELEX-nr
32002L0084
Ikraftträder
2004-03-01

Förordning (2008:1138) om ändring i förordningen (2003:439) om lastning och lossning av bulkfartyg

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:1604) om ändring i förordningen (2003:439) om lastning och lossning av bulkfartyg

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2011-01-01