Förordning (2003:816) om fastställande av minimipunktskatt på cigaretter för år 2004

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2003-11-20
Ändring införd
SFS 2003:816
Ikraft
2004-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer enligt 2 § första stycket lagen (1994:1563) om tobaksskatt den mest efterfrågade priskategorin av cigaretter till 38,50 kronor per förpackning med 20 cigaretter. Minimipunktskatten på cigaretter enligt samma bestämmelse fastställs till 86 öre per cigarett för år 2004.

Ändringar

Förordning (2003:816) om fastställande av minimipunktskatt på cigaretter för år 2004

Ikraftträder
2004-01-01