Förordning (2003:881) om skiktgränser för statlig inkomstskatt vid 2005 års taxering i vissa fall

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2003-11-20
Ändring införd
SFS 2003:881
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer enligt 65 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229) för sådana skattskyldiga som avses i punkt 2 av övergångsbestämmelserna till lagen (2003:825) om ändring i inkomstskattelagen, den nedre skiktgränsen till 294 600 kronor och den övre skiktgränsen till 445 600 kronor vid 2005 års taxering.
Av 65 kap. 5 § inkomstskattelagen framgår att den nedre respektive den övre skiktgränsen i andra fall är 291 800 kronor respektive 441 300 kronor vid 2005 års taxering.

Ändringar

Förordning (2003:881) om skiktgränser för statlig inkomstskatt vid 2005 års taxering i vissa fall