Förordning (2003:883) om ränta på studielån för år 2004

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2003-11-27
Ändring införd
SFS 2003:883
Ikraft
2004-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att den ränta som skall betalas på studielån enligt 4 kap. 1 § andra stycket studiestödslagen (1999:1395) respektive 8 kap. 2 § studiestödslagen (1973:349) jämförd med punkten 1 i övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395) skall vara 3,1 procent för år 2004.

Ändringar

Förordning (2003:883) om ränta på studielån för år 2004

Ikraftträder
2004-01-01