Förordning (2004:1015) om fastställande av minimipunktskatt på cigaretter för år 2005

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2004-11-18
Ändring införd
SFS 2004:1015
Ikraft
2005-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer enligt 2 § första stycket lagen (1994:1563) om tobaksskatt den mest efterfrågade priskategorin av cigaretter till 38,50 kronor per förpackning med 20 cigaretter. Minimipunktskatten på cigaretter enligt samma bestämmelse fastställs till 86 öre per cigarett för år 2005.

Ändringar

Förordning (2004:1015) om fastställande av minimipunktskatt på cigaretter för år 2005

Ikraftträder
2005-01-01