Tillkännagivande (2004:12) om den EG-förordning som avses i lagen (1992:1684) om EG-gödselmedel

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
2004-01-22
Ändring införd
SFS 2004:12
Ikraft
2004-02-03
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04
Regeringen tillkännager att den EG-förordning som avses i 1 § lagen (1992:1684) om EG-gödselmedel är Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/2003 av den 13 oktober 2003 om gödselmedel (EUT L 304, 21.11.2003, s. 1, Celex 32003R2003).

Ändringar

Tillkännagivande (2004:12) om den EG-förordning som avses i lagen (1992:1684) om EG-gödselmedel

Ikraftträder
2004-02-03