Förordning (2004:1310) om ränta på återbetalning enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd för år 2005

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2004-12-16
Ändring införd
SFS 2004:1310
Ikraft
2005-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 36 § lagen (1996:1030) om underhållsstöd skall betalas på skuld som avser återbetalningsskyldighet enligt samma lag skall vara 2,8 procent för år 2005.

Ändringar

Förordning (2004:1310) om ränta på återbetalning enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd för år 2005

Ikraftträder
2005-01-01