Förordning (2004:260) om undersökning beträffande vissa smittsamma sjukdomar i brottmål

Departement
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
2004-04-29
Ändring införd
SFS 2004:260
Ikraft
2004-07-01
Upphäver
Förordning (1988:1475) om undersökning beträffande HIV-smitta i brottmål
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Om undersökning har utförts enligt lagen (1988:1473) om undersökning beträffande vissa smittsamma sjukdomar i brottmål, skall den läkare som svarar för undersökningen underrätta målsäganden och åklagaren om resultatet av undersökningen.

[S2]Underrättelsen skall, om hinder inte möter, meddelas målsäganden vid ett personligt sammanträffande.

Ändringar

Förordning (2004:260) om undersökning beträffande vissa smittsamma sjukdomar i brottmål

Ikraftträder
2004-07-01