Upphävd författning

Förordning (2004:411) om konkurrensmyndigheter enligt rådets förordning (EG) nr 1/2003

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2004-05-27
Ändring införd
SFS 2004:411
Ikraft
2004-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I denna förordning meddelas föreskrifter om vilka svenska domstolar och andra myndigheter som fullgör uppgifter som konkurrensmyndighet enligt rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget.

2 §  I rådets förordning (EG) nr 1/2003 anges i enskilda artiklar uppgifter som ankommer på en nationell konkurrensmyndighet. I den mån motsvarande uppgifter enligt bestämmelser i konkurrenslagen (1993:20) ges till Konkurrensverket, Stockholms tingsrätt eller Marknadsdomstolen är myndigheten konkurrensmyndighet enligt den tillämpliga artikeln.

[S2]Beträffande sådana uppgifter som ankommer på en nationell konkurrensmyndighet enligt enskilda artiklar i rådets förordning, och som saknar motsvarighet i konkurrenslagen, skall Konkurrensverket vara konkurrensmyndighet.

Ändringar

Förordning (2004:411) om konkurrensmyndigheter enligt rådets förordning (EG) nr 1/2003

Ikraftträder
2004-07-01

Ändring, SFS 2008:604

Omfattning
upph.