Förordning (2004:5) om prissättning vid internationella godstransporter på väg

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
2004-01-15
Ändring införd
SFS 2004:5 i lydelse enligt SFS 2008:1150
Ikraft
2004-03-01
Upphäver
Förordning (1993:925) om prissättning vid internationella godstransporter på väg
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  Denna förordning kompletterar rådets förordning (EEG) nr 4058/89 av den 21 december 1989 om prissättning vid godstransporter på väg mellan medlemsstater1.

2 §  Transportstyrelsen är behörig myndighet enligt artikel 3.1 i rådets förordning (EEG) nr 4058/89. Förordning (2008:1150).

3 §  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av rådets förordning (EEG) nr 4058/89. Förordning (2008:1150).

Ändringar

Förordning (2004:5) om prissättning vid internationella godstransporter på väg

CELEX-nr
31989R4058
Ikraftträder
2004-03-01

Förordning (2008:1150) om ändring i förordningen (2004:5) om prissättning vid internationella godstransporter på väg

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2009-01-01