Inaktuell version

Förordning (2004:506) om försöksverksamhet med snabbare handläggning av brottmål

Version: 2004:506

Departement
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
2004-05-27
Ändring införd
SFS 2004
Tidsbegränsad
2006-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Försöksverksamhet enligt lagen (2004:505) om försöksverksamhet med snabbare handläggning av brottmål får bedrivas vid Stockholms tingsrätt.

2 §  Ett sådant samråd som föreskrivs i 1 § andra stycket tredje meningen förordningen (1992:289) om särskild personutredning i brottmål, m.m. behöver inte ske i försöksverksamheten.

3 §  Rikspolisstyrelsen får meddela föreskrifter om vad en upplysning enligt 3 a § andra stycket delgivningslagen (1970:428) skall innehålla när förenklad delgivning används i försöksverksamheten.

4 §  Med avvikelse från vad som föreskrivs i 12 a § andra stycket andra meningen förundersökningskungörelsen (1947:948) om när en underrättelse till den misstänkte skall delges, gäller i försöksverksamheten att sådan delgivning skall ske om det för brottet är föreskrivet svårare straff än fängelse i två år.

Ändringar

Förordning (2004:506) om försöksverksamhet med snabbare handläggning av brottmål

Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2006:476) om fortsatt giltighet av förordningen (2004:506) om försöksverksamhet med snabbare handläggning av brottmål

Omfattning
forts. giltighet

Förordning (2007:27) om ändring i förordningen (2004:506) om försöksverksamhet med snabbare handläggning av brottmål

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2007-03-15