Förordning (2004:540) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 28 maj 1999 om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter (Montrealkonventionen)

Departement
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
2004-06-03
Ändring införd
SFS 2004:540
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att följande lagar skall träda i kraft den 28 juni 2004:
  1. lagen (2002:1130) om ändring i luftfartslagen (1957:297),
  2. lagen (2002:1131) om ändring i atomansvarighetslagen (1968:45), och
  3. lagen (2002:1132) om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor.

Ändringar

Förordning (2004:540) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 28 maj 1999 om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter (Montrealkonventionen)