Förordning (2004:726) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2005

Departement
Finansdepartementet E2
Utfärdad
2004-09-23
Ändring införd
SFS 2004:726
Ikraft
2005-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att följande uppräkningsfaktorer skall användas vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2005 enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
InkomstårUppräkningsfaktor
20041,035
20051,038

Ändringar

Förordning (2004:726) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2005

Tryckt format (PDF)

Ikraftträder
2005-01-01