Lag (2004:863) om äldre femtioöresmynts upphörande som lagligt betalningsmedel

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
2004-10-28
Ändring införd
SFS 2004:863 i lydelse enligt SFS 2004:1309
Ikraft
2005-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Femtioöresmynt som präglats med stöd av lagen (1873:31) om rikets mynt och lagen (1970:1028) om rikets mynt samt Riksbankens föreskrifter (1989:61) om rikets mynt i dess lydelse intill den 1 oktober 1992 skall upphöra att vara lagligt betalningsmedel den 31 december 2005. Lag (2004:1309).

Ändringar

Lag (2004:863) om äldre femtioöresmynts upphörande som lagligt betalningsmedel

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Rskr. 2004/05:18, Bet. 2004/05:FiU16
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2004:1309) om ändring i lagen (2004:863) om äldre femtioöresmynts upphörande som lagligt betalningsmedel

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Rskr. 2004/05:109, Bet. 2004/05:FiU19
Omfattning
ändr.