Lag (2004:864) om vissa äldre sedlars upphörande som lagliga betalningsmedel

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
2004-10-28
Ändring införd
SFS 2004:864
Ikraft
2005-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Av Sveriges riksbank utgivna sedlar enligt nedan angivna författningar skall upphöra att vara giltiga betalningsmedel den 31 december 2005.
Sedlar på 20 kronor enligt Riksbankens föreskrifter (1991:1499) om sedlar på tjugo kronor.
Sedlar på 100 kronor enligt Riksbankens kungörelse (RBFS 1987:3; A:17) om utgivande av sedlar på etthundra kronor.
Sedlar på 500 kronor enligt Riksbankens föreskrifter (1989:716) om utgivande av sedlar på femhundra kronor.
Om inlösen av sedlar som upphört att vara lagliga betalningsmedel finns bestämmelser i 5 kap. 4 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank.

Ändringar

Lag (2004:864) om vissa äldre sedlars upphörande som lagliga betalningsmedel

Förarbeten
Rskr. 2004/05:18, Bet. 2004/05:FiU16
Ikraftträder
2005-01-01