Lag (2004:864) om vissa äldre sedlars upphörande som lagliga betalningsmedel

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
2004-10-28
Ändring införd
SFS 2004:864 i lydelse enligt SFS 2022:1578
Ikraft
2005-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-04-01

1 §  Av Sveriges riksbank utgivna sedlar enligt följande författningar ska upphöra att vara giltiga betalningsmedel den 31 december 2005:

  1. sedlar på 20 kronor enligt Riksbankens föreskrifter (1991:1499) om sedlar på tjugo kronor,
  2. sedlar på 100 kronor enligt Riksbankens kungörelse (RBFS 1987:3; A:17) om utgivande av sedlar på etthundra kronor,
  3. sedlar på 500 kronor enligt Riksbankens föreskrifter (1989:716) om utgivande av sedlar på femhundra kronor.

[S2]Bestämmelser om inlösen av sedlar som upphört att vara lagliga betalningsmedel finns i lagen (2022:1568) om Sveriges riksbank. Lag (2022:1578).

Ändringar

Lag (2004:864) om vissa äldre sedlars upphörande som lagliga betalningsmedel

Förarbeten
Rskr. 2004/05:18, Bet. 2004/05:FiU16
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2022:1578) om ändring i lagen (2004:864) om vissa äldre sedlars upphörande som lagliga betalningsmedel

Förarbeten
Rskr. 2022/23:24, Prop. 2021/22:41, Bet. 2022/23:KU8
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2023-01-01