Förordning (2005:1070) om ränta på studielån för år 2006

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2005-12-08
Ändring införd
SFS 2005:1070
Ikraft
2006-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att den ränta som skall betalas på studielån enligt 4 kap. 1 § andra stycket studiestödslagen (1999:1395) respektive 8 kap. 2 § studiestödslagen (1973:349) jämförd med punkten 1 i övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395) skall vara 2,3 procent för år 2006.

Ändringar

Förordning (2005:1070) om ränta på studielån för år 2006

Ikraftträder
2006-01-01