Upphävd författning

Förordning (2005:1074) om statligt bidrag till särskilt utbildningsstöd

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2005-12-08
Ändring införd
SFS 2005:1074 i lydelse enligt SFS 2008:338
Ikraft
2006-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Statligt bidrag får lämnas till den som har kostnader för särskilt utbildningsstöd. Ärenden om statligt bidrag administreras av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Förordning (2008:338).

2 §  Statligt bidrag får lämnas för särskilt utbildningsstöd som erbjuds svårt rörelsehindrade personer som studerar vid universitet, högskola eller folkhögskola. Statligt bidrag får lämnas även för sådant stöd som erbjuds personer med andra funktionshinder vilka studerar vid folkhögskola samt för sådant stöd som erbjuds personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionshinder vilka studerar vid universitet eller högskola. Förordning (2006:1267).

3 §  Särskilt utbildningsstöd, för vilket statligt bidrag får lämnas, kan omfatta alla de funktioner som hör till den dagliga livsföringen som den studerande inte klarar av själv och som inte bör tillgodoses av kommunen eller Försäkringskassan eller genom andra stödåtgärder av universitet, högskola eller folkhögskola.

4 §  Beslut om bidrag enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2005:1074) om statligt bidrag till särskilt utbildningsstöd

Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:1267) om ändring i förordningen (2005:1074) om statligt bidrag till särskilt utbildningsstöd

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2008:338) om ändring i förordningen (2005:1074) om statligt bidrag till särskilt utbildningsstöd

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för bidrag som har beslutats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2008-07-01

Ändring, SFS 2011:1163

Omfattning
upph.