Förordning (2005:1084) om ränta på återbetalning enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd för år 2006

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2005-12-08
Ändring införd
SFS 2005:1084
Ikraft
2006-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 36 § lagen (1996:1030) om underhållsstöd skall betalas på skuld som avser återbetalningsskyldighet enligt samma lag skall vara 2,3 procent för år 2006.

Ändringar

Förordning (2005:1084) om ränta på återbetalning enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd för år 2006

Ikraftträder
2006-01-01