Lag (2005:194) om undantag från arvsskatt och gåvoskatt

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2005-04-14
Ändring införd
SFS 2005:194
Ikraft
2005-05-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Har skattskyldighet inträtt enligt lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt eller enligt förordningen (1963:588) om arvsskatt vid avveckling av fideikommiss under perioden från och med den 17 december 2004 till och med den 31 december 2004, skall arvsskatt eller gåvoskatt inte tas ut.
Om skatten har fastställts, skall fastställelsebeslutet upphävas och betald skatt återbetalas.

Ändringar

Lag (2005:194) om undantag från arvsskatt och gåvoskatt

Förarbeten
Rskr. 2004/05:202, Prop. 2004/05:97, Bet. 2004/05:FiU29
Ikraftträder
2005-05-01