Riksbankens föreskrifter (2005:270) om minnesmynt på två tusen och två hundra kronor

Departement
Riksbanken
Utfärdad
2005-04-29
Ändring införd
SFS 2005:270
Ikraft
2005-06-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Fullmäktige i Riksbanken föreskriver med stöd av 5 kap. 1 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank att minnesmynt på två tusen och två hundra kronor skall ges ut samt att mynten skall ha följande storlek, beskaffenhet och utseende.

1 §  Med anledning av 100-årsminnet av unionsupplösningen Sverige-Norge år 1905 skall minnesmynt med nominella värden av två tusen och två hundra kronor ges ut.

2 §  Minnesmynt med ett nominellt värde av två tusen kronor skall tillverkas av en legering som består av 900 tusendelar guld, 50 tusendelar silver och 50 tusendelar koppar samt ha en vikt av 12 gram och en diameter av 26 mm. Avvikelsen från den nominella vikten får vid uppvägning av etthundra mynt vara högst 12 gram.

3 §  Minnesmyntet med ett nominellt värde av två tusen kronor skall ha följande prägel.

[S2]På framsidan en linje som delar en cirkel i två halvor. Linjen symboliserar unionsupplösningen och har omskriften upptill "NORGE 1905 2005 SVERIGE" och nedtill "UNIONSUPPLÖSNINGEN" samt däremellan till vänster "E" som anger myntningsorten och till höger "H" som är begynnelsebokstaven i riksbankschefens efternamn.

[S3]På frånsidan är en flaggstång med en tretungad flagga avbildad. Till vänster om denna "TVÅ NATIONER I SAMFÖRSTÅND" och till höger "2000 KR".

[S4]Randen skall vara slät.

4 §  Minnesmyntet med ett nominellt värde av två hundra kronor skall tillverkas av en legering som består av 925 tusendelar silver och 75 tusendelar koppar samt ha en vikt av 27,03 gram och en diameter av 36 mm. Avvikelsen från den nominella vikten får vid uppvägning av etthundra mynt vara högst 27 gram.

5 §  Minnesmynt med ett nominellt värde av två hundra kronor skall ha följande prägel.

[S2]På framsidan en linje som delar en cirkel i två halvor. Linjen symboliserar unionsupplösningen och har omskriften upptill "NORGE 1905 2005 SVERIGE" och nedtill "UNIONSUPPLÖSNINGEN" samt däremellan till vänster "E" som anger myntningsorten och till höger "H" som är begynnelsebokstaven i riksbankschefens efternamn.

[S3]På frånsidan är en flaggstång med en tretungad flagga avbildad. Till vänster om denna "TVÅ NATIONER I SAMFÖRSTÅND" och till höger "200 KR".

[S4]Randen skall vara slät.

Ändringar

Riksbankens föreskrifter (2005:270) om minnesmynt på två tusen och två hundra kronor

Ikraftträder
2005-06-01