Inaktuell version

Förordning (2005:363) om läkemedelsregister hos Socialstyrelsen

Version: 2009:634

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2005-05-26
Ändring införd
SFS 2005:363 i lydelse enligt SFS 2009:634
Ikraft
2005-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Inledning

1 §  Socialstyrelsen får föra hälsodataregister enligt 1 § lagen (1998:543) om hälsodataregister i form av ett läkemedelsregister.

Personuppgiftsansvarig

2 §  Av 1 § lagen (1998:543) om hälsodataregister följer att Socialstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter.

Ändamål för behandling av personuppgifter

3 §  Personuppgifter i läkemedelsregistret får behandlas för epidemiologiska undersökningar, forskning och framställning av statistik inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Personuppgifter som får behandlas

4 §  I läkemedelsregistret får endast följande uppgifter registreras:

 1. inköpsdag, vara, mängd, dosering, kostnad och kostnadsreducering enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.,
 2. patientens personnummer och folkbokföringsort, samt
 3. förskrivarens yrke, specialitet och arbetsplatskod.

5 § Har upphävts genom förordning (2009:634).

Information

6 §  Den information som Socialstyrelsen skall lämna de registrerade enligt 25 § första stycket c personuppgiftslagen (1998:204) skall omfatta

 1. vilka kategorier av uppgifter som ingår i registret,
 2. varifrån uppgifter hämtas in,
 3. hur länge registret kommer att föras,
 4. rätten till rättelse av oriktiga eller missvisande uppgifter,
 5. innebörden och omfattningen av det sekretess- och säkerhetsskydd som gäller för registret,
 6. vad som gäller i fråga om sökbegrepp, direktåtkomst och utlämnande på medium för automatiserad behandling,
 7. den registrerades rätt att ta del av uppgifter enligt 26 § personuppgiftslagen, samt
 8. vad som gäller om bevarande och gallring av registret.

[S2]Socialstyrelsen skall på lämpligt sätt informera allmänheten om registret.

Ändringar

Förordning (2005:363) om läkemedelsregister hos Socialstyrelsen

Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2009:634) om ändring i förordningen (2005:363) om läkemedelsregister hos Socialstyrelsen

Omfattning
upph. 5 §, rubr. närmast före 5 §
Ikraftträder
2009-07-01

Förordning (2017:909) om ändring i förordningen (2005:363) om läkemedelsregister hos Socialstyrelsen

Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2018:462) om ändring i förordningen (2005:363) om läkemedelsregister hos Socialstyrelsen

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2018-05-25