Riksbankens föreskrifter (2005:647) om minnesmynt på femtio kronor

Departement
Riksbanken
Utfärdad
2005-04-22
Ändring införd
SFS 2005:647
Ikraft
2005-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Fullmäktige i Riksbanken föreskriver med stöd av 5 kap. 1 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank att minnesmynt på femtio kronor skall ges ut samt att mynten skall ha följande storlek, beskaffenhet och utseende.

1 §  Med anledning av 150-årsminnet av Sveriges första frimärke skall ett minnesmynt med nominella värdet av femtio kronor ges ut.

2 §  Minnesmyntet skall tillverkas av en legering känd som "Nordic Gold" och som består av 89 % koppar, 5 % aluminium, 5 % zink och 1 % tenn samt ha en vikt av 22 gram och en diameter av 36 mm. Avvikelsen från den nominella vikten får vid uppvägning av etthundra mynt vara högst 22 gram.

3 §  Minnesmyntet skall ha följande prägel.

[S2]På framsidan i mitten ett fyra skillingbanco frimärke med omskrift i en ram "SVERIGES FÖRSTA FRIMÄRKE 150 ÅR" samt till vänster årtalet "1855" och till höger "2005". Till vänster om texten "150 ÅR" bokstaven "E" som anger myntningsorten och till höger "H" som är begynnelsebokstaven i riksbankschefens efternamn.

[S3]På frånsidan en bild av ett bevingat brev som flyger över ett landskap med hus och skog avbrutet av en väg genom landskapet. På brevet finns ett posthorn avbildat. Till höger valörbeteckningen 50 KR.

[S4]Randen skall vara slät.

Ändringar

Riksbankens föreskrifter (2005:647) om minnesmynt på femtio kronor

Ikraftträder
2005-10-01