Förordning (2005:714) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2006

Departement
Finansdepartementet E2
Utfärdad
2005-09-29
Ändring införd
SFS 2005:714
Ikraft
2006-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att följande uppräkningsfaktorer skall användas vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2006 enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
InkomstårUppräkningsfaktor
20051,032
20061,045

Ändringar

Förordning (2005:714) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2006

Tryckt format (PDF)

Ikraftträder
2006-01-01