Förordning (2005:831) om skiktgränser för statlig inkomstskatt vid 2007 års taxering i vissa fall

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2005-11-24
Ändring införd
SFS 2005:831
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer enligt 65 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229) för sådana skattskyldiga som avses i övergångsbestämmelserna till lagen (2005:826) om ändring i inkomstskattelagen, den nedre skiktgränsen till 306 200 kronor och den övre skiktgränsen till 461 900 kronor vid 2007 års taxering.
Av 65 kap. 5 § inkomstskattelagen framgår att den nedre respektive den övre skiktgränsen i andra fall är 306 000 kronor respektive 460 600 kronor vid 2007 års taxering.

Ändringar

Förordning (2005:831) om skiktgränser för statlig inkomstskatt vid 2007 års taxering i vissa fall