Upphävd författning

Förordning (2005:882) om grundläggande kassaservice

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2005-12-01
Ändring införd
SFS 2005:882
Ikraft
2006-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver att Posten AB (publ) skall vara det statligt ägda aktiebolag som skall tillhandahålla kassaservice enligt 1 § lagen (2001:1276) om grundläggande kassaservice.

Ändringar

Förordning (2005:882) om grundläggande kassaservice

Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2007:731) om upphävande av förordningen (2005:882) om grundläggande kassaservice

Förarbeten
Rskr. 2006/07:205, Prop. 2006/07:55, Bet. 2006/07:TU16
Omfattning
upph.