Förordning (2005:964) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2006

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2005-11-24
Ändring införd
SFS 2005:964
Ikraft
2006-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer enligt 2 kap. 10 § lagen (1994:1776) om skatt på energi energiskatten och koldioxidskatten på bränslen till följande belopp för år 2006.
KN-nrSlag av bränsleSkattebelopp EnergiskattKoldioxidskattSumma skatt
1. 2710 00 26,Bensin som 2710 00 27, 2710 00 29 eller 2710 00 32uppfyller krav för
a) miljöklass 1 - motorbensin per liter2 kr 86 öre2 kr 13 öre per liter4 kr 99 öre per liter
- alkylatbensin per liter1 kr 28 öre2 kr 13 öre per liter3 kr 41 öre per liter
b) miljöklass 2 per liter2 kr 89 öre2 kr 13 öre per liter5 kr 2 öre per liter
2. 2710 00 26,2710 00 34 eller 2710 00 36Annan bensin än som avses under 1 per liter3 kr 56 öre2 kr 13 öre per liter5 kr 69 öre per liter
3. 2710 00 51,2710 00 55, 2710 00 69 eller 2710 00 742710 00 78Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m. som
a) har försetts med märkämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350 C,739 kr per m32 623 kr per m33 362 kr per m3
b) inte har försetts med märkämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350 C, tillhörig
miljöklass 1 per m31 042 kr2 623 kr per m33 665 kr per m3
miljöklass 2 per m31 286 kr2 623 kr per m33 909 kr per m3
miljöklass 3 eller inte tillhör någon miljöklass1 609 kr per m32 623 kr per m34 232 kr per m3
4. ur2711 12 112711 19 00Gasol som används för
a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg0 kr per 1 000 kg1 357 kr per 1 000 kg1 357 kr per 1 000 kg
b) annat ändamål än som avses under a145 kr per 1 000 kg2 759 kr per 1 000 kg2 904 kr per 1 000 kg
5. ur2711 29 00Metan som används för
a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg0 kr per 1 000 m31 116 kr per 1 000 m31 116 kr per 1 000 m3
b) annat ändamål än som avses under a239 kr per 1 000 m31 965 kr per 1 000 m32 204 kr per 1 000 m3
6. 2711 11 00,2711 21 00Naturgas som används för
a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg0 kr per 1 000 m31 116 kr per 1 000 m31 116 kr per 1 000 m3
b) annat ändamål än som avses under a239 kr per 1 000 m31 965 kr per 1 000 m32 204 kr per 1 000 m3
7. 2701, 2702eller 2704Kolbränslen315 kr per 1 000 kg2 282 kr per 1 000 kg2 597 kr per 1 000 kg
8. 2713 11 002713 12 00Petroleumkoks315 kr per 1 000 kg2 282 kr per 1 000 kg2 597 kr per 1 000 kg

Ändringar

Förordning (2005:964) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2006

Ikraftträder
2006-01-01