Inaktuell version

Förordning (2006:1068) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2006-07-27
Ändring införd
SFS 2006 i lydelse enligt SFS 2006:1068
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Beslutande myndighet

1 §  Länsstyrelsen i Örebro län prövar frågor om tillstånd att anordna kampsportsmatch samt utövar tillsyn enligt lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher. Bestämmelser om kampsportsdelegationen inom länsstyrelsen finns i förordningen (2002:864) med länsstyrelseinstruktion.

Avgift

2 §  Länsstyrelsen i Örebro län tar ut avgift för prövning av ansökan om tillstånd enligt lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher.

[S2]Bestämmelserna i 9-14 §§avgiftsförordningen (1992:191) gäller i fråga om ansökningsavgiftens storlek m.m. För ansökan om tillstånd att anordna en eller flera kampsportsmatcher tillämpas avgiftsklass 2. För ansökan om tillstånd att för viss tid eller tills vidare anordna kampsportsmatcher tillämpas avgiftsklass 3.

[S3]Om en ansökan om tillstånd att anordna en eller flera kampsportsmatcher prövas samtidigt som en ansökan om tillstånd att för viss tid eller tills vidare anordna kampsportsmatcher, skall avgift för det förstnämnda ärendet inte tas ut.

Bemyndiganden

3 §  Länsstyrelsen i Örebro län får meddela föreskrifter om tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser för tillämpningen av 2 § lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher.

4 §  Länsstyrelsen i Örebro län får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher.

Ändringar

Förordning (2006:1068) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

Ikraftträder
2006-09-01

Förordning (2009:1228) om ändring i förordningen (2006:1068) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

Omfattning
nya 2 a, 2 b §§, rubr. närmast före 2 a §
CELEX-nr
32006L0123
Ikraftträder
2009-12-27

Förordning (2017:874) om ändring i förordningen (2006:1068) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

Omfattning
ändr. 1 §; nya 1 a, 1 b, 1 c §§, rubr. närmast före 1 a §
Ikraftträder
2017-11-01